Klassik finsk massage
Massagetekniken som vi använder oss av vid våra behandlingar är finsk klassisk massage. 
Det är en behaglig, terapeutisk och djupbehandlande form av massage. I denna teknik arbetar man längs med muskelfibrerna istället för tvärsöver som är vanligt i den svenska klassiska massagetekniken.

Eftersom man använder en helt annan teknik i den finska massagen kommer man djupare ner i musklerna. Många upplever att den är hårdare och mer smärtsam men det ger ett bättre resultat. Självklart anpassas varje behandling efter dina problem eller behov.

Priser

25 min delkropp-bröstrygg 390:-
40 min halvkropp 480:-
55 min helkropp 590:-
70 min helkropp 680:-


Köp:
5 ggrskort 10%
!0 ggrkort 20%
Utnyttja gärna ditt friskvårdsbidrag hos Lisa